czwartek, 7 marca 2013

Dotacje na „magazyny” energii z fotowoltaikiAktualnie w Niemczech trwa debata o dalszym kształcie i zasadności systemu wsparcia dla OZE, którego w Polsce nadal brak. Niemcy tradycyjnie cechują sie dalekowzrocznym myśleniem i nie poprzestają na poprawianiu obecnych rozwiązań ale również wdrażają nowe projekty. Od 1 maja 2013 ma wystartować program KfW Banku Odbudowy i Rozwoju „Erneuerbare Energien – Speicher” co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Magazyny Odnawialnych Źródeł Energii”

Celem programu ma być wspieranie  decentralnych buforów energii połączonych z   układami  fotowoltaicznymi poprzez niskooprocentowane pożyczki KfW i dotacje Ministerstwa Środowiska. Program ma obejmować nowe generatory fotowoltaiczne w połączeniu z akumulatorami oraz nowe akumulatory podłączone do istniejących instalacji fotowoltaicznych uruchomionych w tym roku. Maksymalna moc instalacji objętych programem wynosi 30 kW, kolejny warunek to przesyłanie do sieci maksymalnie 60% zainstalowanej mocy. Ponad to dotacjami objęte mają być akumulatory objęte siedmioletnią gwarancją żywotności. O dotacje będą mogli starać się klienci indywidualni, firmy krajowe i zagraniczne, przedsiębiorstwa komunalne i wyznaniowe oraz rolnicy.   

Informacje o planowanym programie zbiegły się w czasie z raportem Instytutu Frauenhofera ds.Energii Solarnej na temat magazynowania energii z małych instalacji fotowoltaicznych do 12 kW . W studium stwierdzono, że dzięki akumulatorom można ograniczyć o 40 % okresowe nadwyżki energii ze słońca. Przy odpowiednim zarządzani systemem akumulatorów do sieci energetycznej może trafić o 66% więcej energii z PV. W raporcie podkreślano użyteczność takiego rozwiązania dla całej sieci energetycznej, która w przyszłości ma być inteligentna siecią tzw. „smart grid”  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz